Питання поновлення на роботі працівників є актуальним для всіх працездатних людей в першу чергу через те, що кожен працівник, виконуючи свої трудові функції, повинен знати свої права та в разі порушення цих прав з боку роботодавця чи інших осіб користуватися всіма можливими способами їх захисту. Більшість спорів пов»я-заних з поновленням працівників на роботі виникають з приводу їх незаконного звільнення. В решті випадків – в результаті незаконного переведення працівника на іншу роботу, тимчасової відпустки у зв»язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, тощо. Підставами поновлення працівника на роботі є: не збереження робочого місця за вагітними жінками, жінками, які мають дитину віком до трьох років, тимчасово непрацездатними особами та особами у відпустці, іншими особами у відпустці. Спір між роботодавцем та працівником з приводу поновлення на роботі та виплати середнього заробітку вирішуються в суді. Виконання рішення про понов-лення на роботі вважається закінченим з моменту видачі наказу про поновлення працівника на роботі та фактичного допуску працівника до виконання попередніх обов»язків.