Фізична особа, яка не досягла 16-річного віку, має право на виїзд за кордон за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом.

Перетинання громадянами України, які не досягли 16-річного віку, державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю якщо інше не передбачено законом, за паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі особи, уповноваженої ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування в цій державі. Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку передбаченого в цій державі якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків у таких випадках:

-якщо другий з батьків є іноземцем, або особою без громадянства

-якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, який не досяг 16-річного віку є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік

-у разі пред»явлення документа або їх нотаріально засвідченої копії:

-свідоцтва про смерть другого з батьків

-рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків

-рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім

-рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним

-рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків

– довідки про народження, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану із зазначенням підстав внесення відомостей про батька ( під час виїзду дитини у супроводі одинокої матері)

– довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупність розміру якої перевищує суму за 4 місяці, виданої органом виконавчої служби

– свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іншої держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем.

Якщо у одного з батьків є рішення суду або висновок органу опіки та піклування, у якому визначено місце проживання дитини, крім того з батьків до якого застосовано заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, він самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, туристичних, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов»язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий проміжок передбачений у цій державі.

Якщо у одного з батьків є рішення суду або висновок органу опіки та піклування, у якому зазначено місце проживання дитини, він самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою лікування, навчання, участі у дитячих змаганнях, фестивалі, наукових виставках, учнівських олімпіадах і конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, спортивних заходах, оздоровленні та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, у разі:

-наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідного платежу за 4 місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгова-ності зі сплати аліментів, виданою органом державної виконавчої служби

-наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповід-ного платежу за 3 місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу, гострі та хронічні захворювання нирок 4 ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікарсько-профілактичного закладу.

Згода батьків на виїзд громадянина України, який не досяг 16-річного віку, за кордон оформляється у вигляді заяви, на якій справжність підпису батьків засвідчується нотаріально. Засвідчення справжності підпису на документах належить також до повноважень консульських установ.

Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов»язки, немає заборгованості зі сплати аліментів, звертається рекомендованим листом з повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі України з метою лікування, навчання, участі в змаганнях, туристичних, екологічних, мистецьких, спортивних заходах, оздоровленні та відпочинку дитини за кордоном.

У разі ненадання тим з батьків, з яким проживає дитина, нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою, у десятиденний термін з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа, той з батьків, хто проживає окремо від дитини та у кого відсутня заборгованість зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.